Na czym polega zarządzanie najmem?

Zarządzenie najmem to nie tylko zbieranie od lokatorów comiesięcznych płatności. Na zarządzenie najmem składa się wiele czynności, których skutkiem ma być zapewnienie regularnych wpływów właścicielowi nieruchomości. Będąc właścicielem mieszkania, możemy sami zarządzać najmem, ale możemy również w tym celu zatrudnić specjalistyczną firmę.

Zarządzenie najmem, a dokładnie zarządzenie wynajmowaną nieruchomością ma na celu ograniczenie okresów, w których nieruchomość nie jest wynajmowana, a więc nie przynosi zysków właścicielowi. Zarządzenie najmem to również bieżące kontakty z najemcą, negocjowanie nowych umów, czy ściąganie płatność. Nie bez znaczenia jest również utrzymywanie lokalu we właściwym stanie technicznym.

W jaki sposób zarządzać najmem?

Do najważniejszych czynności związanych z zarządzaniem wynajmowaną nieruchomością należą:

  • Poszukiwanie nowych najemców: nieruchomość przynosi przychody, kiedy jest wynajęta. Rolą zarządcy jest skrócić czas potrzebny na znalezienie nowych lokatorów. Ważne, żeby śledzić sytuację na rynku, poziomy cen najmu oraz znać plany aktualnych najemców. W przypadku dużych miast i atrakcyjnych nieruchomości, znalezienie nowego najemcy nie powinno stanowić problemu, wystarczy dobre ogłoszenie w serwisach internetowych. W innym przypadku warto zacząć szukać nowych lokatorów jeszcze przed zakończeniem obowiązującej umowy.
  • Kontakt z najemcami: aby nie tracić czasu na szukanie nowych najemców, warto utrzymywać dobre relacje z lokatorami. Sprawne reagowanie na ich potrzeby, usuwanie usterek lub awarii oraz dostosowywanie warunków umowy do realiów rynkowych sprawia, że również najemcy nie mają potrzeby szukania innego lokalu.
  • Rozliczenia z najemcami to również monitorowanie terminu płatności oraz ściąganie należności. W skrajnych przypadkach wiąże się z tym podejmowanie, zgodnych z prawem, kroków w celu odzyskania zaległych opłat lub doprowadzenie do opuszczenia lokalu przez niesolidnych najemców. Rozliczenia należy również prowadzić z dostawcami usług i mediów oraz wspólnotą lub spółdzielnią mieszkaniową.
  • Utrzymanie nieruchomości polega na realizowaniu, w porozumieniu z najemcami, przeglądów technicznych, napraw i bieżących konserwacji lokalu i urządzeń, oraz utrzymywania właściwego stanu technicznego lokalu. Zarządzając wynajmowaną nieruchomością, musimy być też przygotowani na konieczność remontów oraz przygotowania lokalu w przypadku zmiany wynajmujących.
  • Rozliczenia z urzędem skarbowym: każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do płacenia podatku od zysków wynikających z najmu nieruchomości. Rozliczenia z urzędem skarbowym możemy realizować samodzielnie lub za pośrednictwem biura rachunkowego.

Pomoc w zarządzaniu najmem

Zarządzanie wynajmowaną nieruchomością zazwyczaj wiąże się z koniecznością poznania regulacji prawnych dotyczących najmu, lokalnych przepisów, zasad zawierania umów, praw i obowiązków zarówno właściciela nieruchomości, jak i najemcy.

Wszelkie czynności związane z zarządzeniem najmem właściciel nieruchomości może wykonywać osobiście. W przypadku braku doświadczenia, braku czasu lub w przypadku zarządzania większą liczbą nieruchomości warto skorzystać z pomocy firmy specjalizującej się w takich usługach.

Koszt takiego rozwiązania zależy od zakresu zlecanych czynności, liczby nieruchomości, czy ich lokalizacji. Zazwyczaj opłata oscyluje wokół 10% pobieranego czynszu.

Dodaj komentarz