Kiepskie nastroje wśród kupujących mieszkania

Pogorszyły się nastroje na rynku mieszkaniowym, jednak wciąż jest o wiele lepiej niż przed rokiem. Zakończenie programu Bezpieczny Kredyt 2% i brak konkretnego terminu startu nowego kredytu z dopłatami sprawia, że na rynku pojawiła się niepewność.

Portal Nieruchomosci-online.pl opublikował kolejny raport z badania nastrojów na rynku, realizowanego cyklicznie wśród pośredników w obrocie nieruchomościami. Wartość indeksu nastrojów na rynku nieruchomości (INPON) spadła w IV kwartale 2023 roku o 5 punktów. Wartość 55,5 pkt jest wciąż powyżej granicy optymizmu ustalonej na poziomie 50 punktów.

Ostatni kwartał ubiegłego roku był czwartym kwartałem z rzędu, gdy wartość indeksu potwierdzała pozytywne nastroje na rynku. Dobry wynik został odnotowany, mimo że IV kwartał zazwyczaj charakteryzuje się obniżeniem aktywności na rynkach, ze względu na sezonowość. Autorzy raportu zwracają również uwagę, że poziom 55,5 pkt jest aż o 9 pkt wyższy niż osiągnięty w IV kwartale 2022 roku.

Bezpieczny Kredyt 2% wpływał na nastroje

Analizując poszczególne subindeksy, najwyższe wartości utrzymywały się w przypadku sprzedaży mieszkań (62,7 pkt, co oznacza spadek o 8,7 pkt) i sprzedaży kawalerek (63 pkt, spadek o 7,3 pkt). Pogorszenie nastrojów jest spowodowane przede wszystkim niepewnością związaną z zakończeniem programu Bezpieczny Kredyt 2% i brakiem ciągłości w dostępności kredytów na preferencyjnych warunkach. Co prawda rząd zapowiedział nową odsłonę kredytu z dopłatami, ale program Mieszkanie na Start ma zostać uruchomiony dopiero w drugiej połowie 2024 roku.

W przypadku mieszkań wciąż największą popularnością cieszą się kawalerki i średniej wielkości mieszkania z dwoma lub trzema pokojami, w cenie od 500 do 800 tys. zł. Najchętniej wybieramy rynek pierwotny, a na rynku wtórnym najszybciej znajdują nabywców mieszkania w dobrym stanie technicznym, do zamieszkania bez konieczności przeprowadzania gruntownego remontu.

Stabilna sytuacja na rynku domów i działek

Domy jednorodzinne były rzadziej finansowane za pomocą Bezpiecznego Kredytu 2%, dzięki czemu ich ceny nie rosły tak gwałtownie, jak w przypadku mieszkań, a spadek indeksu nastrojów był mniejszy, po pojawieniu się informacji o zakończeniu programu. Wartość subindeksu INPON dla rynku domów jednorodzinnych w IV kwartale 2023 roku spadła o 3,7 pkt do poziomu 54,5 pkt.

Największym zainteresowanie cieszą się domy w obszarze podmiejskim o średniej powierzchni i przeciętnej cenie. Nabywców szybko znajdują też duże, zadbane domy, dobrze skomunikowane z miastem. Przy zakupie coraz więcej uwagi poświęcamy na analizę kosztów utrzymania, dlatego kupców w pierwszej kolejności znajdują domy dobrze ocieplone, zużywające mało energii lub wyposażone w instalacje do jej produkcji.

Ze względu na sezonowość rynku pod koniec roku małą popularnością cieszą się grunty. Zainteresowanie działkami wzrośnie na wiosnę. W IV kwartale subindeks pozostawał na stabilnym poziomie 55,1 pkt, a jego wartość została skorygowana zaledwie o 1,2 pkt.

Czego możemy oczekiwać w 2024 roku?

Czynnikiem stymulującym rynek i podtrzymującym stronę popytową będzie zapowiadany nowy program wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania. Mieszkanie na Start ma jednak zostać uruchomione dopiero w drugiej połowie roku, więc część przyszłych beneficjentów wstrzyma się z zakupem nieruchomości. Może to spowolnić rynek w pierwszych miesiącach roku i lawinowo zwiększyć zainteresowanie po starcie programu, podobniej, jak miało to miejsce w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%.

Innymi czynnikami wpływającymi na nastroje panujące na rynku będzie uspokojona dynamika inflacji, małe prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych oraz szansa na zwiększenie dostępności kredytów hipotecznych.

Po stronie podaży rynek oczekuje odbudowy oferty deweloperów po gorszym pod kątem liczby nowych inwestycji 2023 roku i wyprzedaży spowodowanej przez Bezpieczny Kredyt 2% zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym.

Dodaj komentarz