Co to jest umowa rezerwacyjna nieruchomości?

Umowa rezerwacyjna pozwala nam na określony czas zarezerwować sobie nieruchomość. Można z niej skorzystać zarówno na rynku pierwotnym, jak i na wtórnym. Nie jest wymagana przez prawo, ani bank, w którym chcemy się kredytować. Warto jednak skorzystać z takiej możliwości, jeśli chcemy kupić mieszkanie w dobrej cenie lub atrakcyjnej lokalizacji.

Umowa rezerwacyjna zawierana jest pomiędzy sprzedającym nieruchomość a osobą zainteresowaną jej kupnem. Sprzedającym może być osoba fizyczna, jak i deweloper. Nie ma też znaczenia, czy transakcja jest realizowana na rynku pierwotnym, czy wtórnym.

Na podstawie umowy rezerwacyjnej sprzedający wycofuje na określony w umowie czas wskazaną nieruchomość ze sprzedaży. W tym czasie kupujący może zweryfikować swoją zdolność kredytową lub zgromadzić niezbędne dokumenty.

To popularna forma umowy w przypadku atrakcyjnych nieruchomości, którymi może być zainteresowanych wielu kupujących. Ze względu na prostą formę umowy z tego rozwiązania chętnie korzystają również osoby, które będą kupować nieruchomość na kredyt, ale nie znają jeszcze swojej sytuacji i będą chciały zweryfikować zdolność kredytową w banku.

Co powinno się znaleźć w umowie rezerwacyjnej?

Umowę rezerwacyjną zawieramy na ogólnych zasadach zawartych w kodeksie cywilnym, żadne przepisy nie określają szczegółowo, co powinna ona zawierać. W celu zabezpieczenia interesów obu stron umowa powinna być zawarta na piśmie i określać:

  • datę i miejsce jej podpisania,
  • dane sprzedającego i kupującego (nazwa firmy, adres, NIP, REGON, dane osoby reprezentującej firmę w przypadku dewelopera, imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i PESEL w przypadku osób fizycznych),
  • szczegóły dotyczące nieruchomości (rodzaj nieruchomości, adres lub lokalizacja w przypadku nieruchomości kupowanych na rynku pierwotnym, powierzchnia, numer księgi wieczystej),
  • okres obowiązywania rezerwacji zgodnie z ustaleniami stron (z punktu widzenia kupującego okres rezerwacji powinien być na tyle długi, żeby zdążyć sprawdzić swoją sytuację finansową w banku),
  • informacje dotyczące zaliczki, zadatku lub innej formy opłaty rezerwacyjnej (należy pamiętać, że opłata rezerwacyjna może być bezzwrotna),
  • konsekwencje niedotrzymania warunków umowy oraz informacje dotyczące jej wcześniejszego zerwania,
  • skutki zawarcia umowy

Na każdym egzemplarzu umowy powinny się znaleźć podpisy obu stron.

Umowa rezerwacyjna a przedwstępna

Umowa rezerwacyjna nie zobowiązuje do kupna wybranej nieruchomości. Może ona wygasnąć bez żadnych konsekwencji.

Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej zobowiązuje sprzedającego do wyłączenia nieruchomości z oferty sprzedaży, a dodatkowo stanowi przyrzeczenie zawarcia umowy ostatecznej. W umowie takiej obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży na określonych warunkach i w ustalonym między stronami terminie. Tego typu umowa rezerwacyjna powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Dodaj komentarz